θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, July 30, 2017

Σάθας: Καθαρός αδάμας ο ελληνικός νούς.

 
 
«έν τούτοις έν μέσω τής ζοφεράς εκείνης αγροικίας
(της Βυζαντινής) διετηρήθει ώς καθαρός αδάμας ο ελληνικός νούς».
Κ. Θ. Σάθας

"However, in the midst of the gloom of that barbarity (the Byzantine), the Greek civilization was preserved as a pure diamond".
K. Th. Sathas