θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, July 22, 2017

Κ. Θ. Σάθας: Ο βυζαντινισμός απέθανεν.

 
Ο βυζαντινισμός απέθανεν, ο δε ελληνισμός είναι αθάνατος ο μεν πρώτος είναι ο υπό του αγίου Συμεών του Νεου Θεολόγου αποκαλούμενος θάνατος εν τη ζωή, ο δε δεύτερος η εν τω Θανάτω ζωή. Βυζαντινισμός σημαίνει χριστιανικήν υποκρισίαν, ο δε ελληνισμός... είναι τό εν τη σκοτία λάμπον φως, αυτό τό επί των αβύσσων φερόμενον πνεύμα... Το πνεύμα τούτο εξεικόνισαν οι αρχαίοι δια του εν τω σκότει ορώντος πτηνού.
Κ. Θ. Σάθας