θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, July 04, 2017

Δύο αγόρια παρατήρησαν αυτούς τους σωλήνες που έβγαιναν από το έδαφος.

 
Δύο αγόρια παρατήρησαν αυτούς τους σωλήνες που  έβγαιναν από το έδαφος.
Ποτέ δεν περίμεναν αυτό να είναι από κάτω.

Two Guys Noticed These Pipes Sticking Out Of The Ground , They Never Expected This To Be Underneath
 
Το καταφύγιο της Angela Merkel (σε περίπτωση που ολόκληρο το μουσουλμανικό σχέδιο που προωθεί δεν λειτουργήσει).

Angela Merkel's bunker (in case the whole Muslim thing doesn't work-out).
 
 
Πρώην Ανατολικογερμανικό / Σοβιετικό καταφύγιο ελέγχου.
Τα μηχανήματα είναι εξοπλισμός φιλτραρίσματος αέρος.

Ex East German/Soviet control bunker. The machinery is air filtering equipment.