θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, July 06, 2017

Η Φρανκφούρτη είναι γνωστή για τρία πράγματα.


Η Φρανκφούρτη είναι γνωστή για τρία πράγματα.
Τα λουκάνικα, το χρηματιστήριο και την σχολή.
Το πρώτο σου καταστρέφει την υγεία και τα άλλα δύο την ζωή.

Frankfurt is known for three things.
The sausages, the stock market and the school. The first destroys your health and the other two your life.

Francfort est connue pour trois choses.
Saucisses, stock et l'école. Le première détruit votre santé et les deux autres votre vie.