θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, July 15, 2017

Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΔΕΞΙΚΡΑΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΡΗΓΙΟ.

 
Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΔΕΞΙΚΡΑΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΡΗΓΙΟ.

Ο Δέκιος, ο Ρωμαίος χιλίαρχος φύλαξ γενόμενος Ρηγίου διά Πύρρον τον βασιλέα, κατέσφαξεν αυτούς, και τάς κτήσεις και τας γυναίκας ιδιοποιήσατο.
Διόδωρος ο Σικελιώτης.