θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, July 24, 2017

Ο Πλάτων για μυστικότητα χρησιμοποίησε τους μαθηματικούς όρους .


Ο Πλάτων για μυστικότητα χρησιμοποίησε τους μαθηματικούς όρους σαν "παραπετάσματα" της αληθείας των πραγμάτων, όπως ακριβώς οι θεολόγοι χρησιμοποίησαν τους μύθους και οι Πυθαγόρειοι τα σύμβολα.
 
ὁ δέ γε Πλάτων δι' ἐπίκρυψιν τοῖς μαθηματικοῖς τῶν ὀνομάτων οἷον <παραπετάσμασιν ἐχρήσατο> τῆς τῶν πραγμάτων ἀληθείας, ὥσπερ οἱ μὲν <θεολόγοι> τοῖς μύθοις, οἱ δὲ <Πυθαγόρειοι> τοῖς συμβόλοις· ἔστι γὰρ καὶ ἐν ταῖς εἰκόσι τὰ παραδείγματα θεωρεῖν καὶ διὰ τούτων ἐπ' ἐκεῖνα μεταβαίνεινπρὸς μὲν οὖν τούτους οὐδὲν ἱκανόν, ἐριστικοὺς ὄντας· ἐπανέλθωμεν δὲ ἐπὶ τὴν λέξιν καὶ θεασώ-
μεθα τῶν λεγομένων ἕκαστον.