θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, July 27, 2017

Ροκφέλερ: Δηλώνω ένοχος και είμαι υπερήφανος για αυτό

 
Μερικοί πιστεύουν ότι εμείς (η οικογένεια Rockefeller) συμμετέχουμε σε μία μυστική συνωμοσία που λειτουργεί ενάντια στα καλύτερα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτηρίζοντας την οικογένειά μου και εμένα ως «διεθνιστές» και συνωμοτώντας που με άλλους σε ολόκληρο τον κόσμο προσπαθούμε  να οικοδομήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη παγκόσμια Πολιτική και Οικονομική δομή - έναν κόσμο, αν θέλετε. Αν αυτή είναι η κατηγορία, δηλώνω ένοχος και είμαι υπερήφανος για αυτό.
Ντέιβιντ Ροκφέλερ
 
Some even believe we (the Rockefeller family) are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as 'internationalists' and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure - one world, if you will. If that's the charge, I stand guilty, and I am proud of it.
David Rockefeller