θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, July 25, 2017

Τόκκιβιλ: Η δημοκρατία και ο σοσιαλισμός δεν έχουν τίποτα κοινό.

 
«Η δημοκρατία και ο σοσιαλισμός δεν έχουν τίποτα κοινό, αλλά μία λέξη: Την ισότητα. Παρατηρούμε όμως τη διαφορά: ενώ η δημοκρατία επιδιώκει την ισότητα στην ελευθερία, ο σοσιαλισμός επιδιώκει την ισότητα στη συγκράτηση και την υποτέλεια».
- Αλέξης ντε Τόκκιβιλ

"Democracy and socialism have nothing in common but one word, equality. But notice the difference: while democracy seeks equality in liberty, socialism seeks equality in restraint and servitude."
- Alexis de Tocqueville