θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, July 04, 2017

Οι ιστορίες της Βίβλου: Ιστορίες και γεγονότα που παρερμηνεύθηκαν.

Δυστυχώς για τους οπαδούς του "Γοδ" ,
δεν είναι όλοι οι οπαδοί του Διός ...νεκροί!

Η χριστιανική θρησκεία προέρχεται από την αρχαία  θρησκεία ! Οι ιστορίες της Βίβλου περιέχουν αρχαιόθρησκες, μυθολογικές και αστρονομικές ιστορίες και γεγονότα που παρουσιάσθηκαν και παρερμηνεύθηκαν ως ιερά γεγονότα.
 
religion is derived from paganism! bible stories are pagan, mythology & astronomical stories & facts misrepresented, misinterpreted as holy events.