θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, July 21, 2017

Η επαναφορά στο Δωδεκάθεον είναι δείγμα εθνικής αποκαταστάσεως.

 
Η επαναφορά στο Δωδεκάθεον είναι δείγμα εθνικής αποκαταστάσεως.
 
Τελευταία επιχειρείται, από ενθουσιώδεις λάτρεις του λαμπρού θρησκευτικού μας παρελθόντος, μία ζωοφόρος κίνησις ενάντια στο σκοτάδι και τη σκιά του θρησκευτικού θανάτου.
Μια ζωογόνος προσπάθεια Ελλήνων οι οποίοι γνωρίζουν το ύψος της αξίας της Ελληνικής θρησκείας και της φιλοσοφίας των προγόνων μας και προσπαθούν με σοβαρότητα να επαναφέρουν την παλαιά δόξα των σεβάσμιων εικόνων των θεών του φωτός.  Το Δωδεκάθεον έχει θεμελιωθεί πλήρως από τους επιφανείς φιλοσόφους προγόνους μας:
 
Όμηρο, Ησίοδο, Σόλωνα, Αίσωπο, Θαλή, Πυθαγόρα, Ξενοφάνη, Χίλωνα, Ηράκλειτο, Αισχύλο, Πίνδαρο, Σοφοκλή, Ευριπίδη, Σωκράτη, Αντισθένη, Φιλόλαο, Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Μένανδρο.