θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, July 16, 2017

Τα σχολεία υποβάλλουν τους μαθητές σε «πλύση εγκεφάλου της αριστεράς»

 
Δάσκαλος Αστέρων: Τα σχολεία υποβάλλουν τους μαθητές σε «πλύση εγκεφάλου της αριστεράς πτέρυγας»
 
Star Teacher: Schools Are Subjecting Pupils to ‘Left-Wing Brainwashing’
 
"Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει κάποιο σύστημα για να αποτρέψουμε τις νεότερες γενιές από την αριστερή πλύση εγκεφάλου", κατέληξε.

"Οι νέοι άνθρωποι μας κατηχούνται από πολύ μικρή ηλικία σε μια αριστερή νοοτροπία . Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής καριέρας τους, οι νέοι εκπαιδεύονται σε έναν αριστερίστικο τρόπο σκέψης. "
 
“Surely there should be some system in place to prevent our younger generations from Left-wing brainwashing,” he concluded.

“Our young people are being indoctrinated to a Left-wing mentality from a very young age. Pretty much throughout their entire educational career, young people are being trained into a Lefty way of thinking.”