θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, July 27, 2017

Εκείνοι που είχαν την δυνατότητα να δημιουργήσουν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ...

 
Εκείνοι που είχαν την δυνατότητα να δημιουργήσουν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ - μια ιδιωτική τράπεζα - μέσω των συναντήσεων στο νησί Jekyll, έπαιξαν επίσης μέρος στη χρηματοδότηση της μπολσεβίκικης επανάστασης στη Ρωσία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τόσες πολλές δυνάμεις στην Αμερική είχαν συμπάθεια στην Κομμουνιστική Ρωσία και ακόμη και στον Στάλιν και γιατί το τελικό αποτέλεσμα του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου στόχευε λιγότερο στο να νικήσουν τον  φασισμό αλλά για να παραδώσουν τις χώρες σε συγκεντρωτικό κομμουνιστικό έλεγχο (όπως ακριβώς όταν "απελευθερώθηκαν" πολλές χώρες από τον Χίτλερ, αυτές πέρασαν στον Στάλιν). Ήλπιζαν ότι το αποτέλεσμα του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια παγκόσμια κυβέρνηση που θα ελέγχεται από μια σοσιαλιστική δημοκρατία στο πρωτότυπο της Ρωσίας. Έτσι όλα δημιουργήθηκαν, χρηματοδοτήθηκαν και ελέγχθηκαν από τα παγκοσμιοποιημένα συμφέροντα.

Those who had a hand in creating the Federal Reserve—a privately owned bank—through meetings on Jekyll Island also played a part in financing the Bolshevik Revolution in Russia. This is why so many forces in America were sympathetic to Communist Russia and even Stalin, and why the end result of World War 2 was less about defeating fascism but handing countries over to centralized communist control (just as many countries that were “liberated” from Hitler went over to Stalin). They hoped the result of WW2 could usher in a world government controlled by a socialist republic in the prototype of Russia, all created, financed, and controlled by globalist interests.