θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, July 04, 2017

Οι ερωτοτροπίες του Διός, είναι ο συγκερασμός συμπαντικών ενεργειών.

 
 
Οι ερωτοτροπίες του Διός, είναι ο συγκερασμός συμπαντικών ενεργειών αρσενικών και θηλυκών που δημιουργούν τις συνθήκες της ζωής μας. Είναι κώδικες. Εάν μπορείτε σπάστε τους.
 
The courtships of Zeus is the combination of universal actions of males and females that create the conditions of our lives. They are codes. If you can break them.