θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, July 28, 2017

Στη Δανία, το πιο ευτυχισμένο έθνος στον κόσμο;


Στη Δανία, το πιο ευτυχισμένο έθνος στον κόσμο, το 11% του ενήλικου πληθυσμού παίρνει τακτικά αντικαταθλιπτικά. Το ποσοστό αυτοκτονίας ανήλθε κατά μέσο όρο σε 20,8 ανά 100.000 άτομα τις τελευταίες πέντε δεκαετίες - ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στον ανεπτυγμένο κόσμο, περισσότερο από το διπλάσιο από αυτά της Αυστραλίας ή των ΗΠΑ.
Μεταξύ φόρου εισοδήματος, φόρου επί των πωλήσεων και άλλων δασμών, οι Δανοί πληρώνουν στην κυβέρνηση κατά μέσο όρο 80 εκ. Από κάθε δολάριο που κερδίζουν. Πληρώνουν τις υψηλότερες τιμές στον ανεπτυγμένο κόσμο για την ηλεκτρική ενέργεια. Εξ' αιτίας αυτού, οι επιχειρήσεις στη Δανία δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικές. Είτε χρεοκοπήσουν είτε μετακινούνται.
Οι περισσότεροι Δανοί δεν θα έχουν ποτέ το δικό τους σπίτι.
Η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο;
ΟΧΙ ακριβώς.
 

In Denmark, the happiest nation in the world, 11% of the adult population regularly take anti-depressants. The suicide rate has averaged 20.8 per 100,000 people for the last five decades – one of the highest rates in the developed world, more than twice that of Australia or the US.
Between income tax, sales tax and other duties, Danes pay to the government an average of 80c out of every dollar they earn. They pay the highest prices in the developed world for electricity. Because of this, businesses in Denmark cannot compete. They either go bankrupt or move. Most Danes will never own their own home.
Happiest country in the world? Not quite.