θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, July 28, 2017

Μ. Θάτσερ: Με τη δυνατότητα να ελέγχουμε τη δική μας ζωή..

 
Οι άνθρωποι θέλουν να ζήσουν ειρηνικά. . . Με πραγματική διαρκή ειρήνη. . . Την ειρήνη που προέρχεται από την ανεξαρτησία του κράτους και τη δυνατότητα να ελέγχουμε τη δική μας ζωή, να ξοδεύουμε τα δικά μας χρήματα και να κάνουμε τις δικές μας επιλογές.

People want to live in peace . . . real lasting peace . . . the peace that comes from independence of the state and being able to run your own life , spend your own money and make your own choices .