θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, July 08, 2017

Δημοκρατία είναι η θεωρία ότι οι πολίτες γνωρίζουν τι θέλουν ....

 
Δημοκρατία είναι η θεωρία ότι οι πολίτες γνωρίζουν τι θέλουν και αξίζουν να το αποκτήσουν.
Η. L. Mencken
 
Democracy is the theory that the common people know what they want, and deserve to get it good and hard.
H. L. Mencken