θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, July 04, 2017

ω Δήμητρα άνασσα

 
 SAOS "The Response of the Sun"
From Homeric Hymn to Demeter
 
Της Ρέας με τα όμορφα μαλλιά η θυγατέρα ω Δήμητρα άνασσα
να γνωρίζεις. Γιατί πολύ σε σέβομαι  και σε συμπονώ.
Την θλιμμένη  εσέ για το παιδί σου με τα ωραία σφυρά, ουδείς άλλος
είναι αίτιος από τους αθανάτους, παρά μόνον αυτός που διεγείρει τα νέφη ο Ζευς.
Ο οποίος την ίδια έδωσε στον Άδη και νέα του καλήτε ομόκλινη
του αδερφού του. Αυτός υπο τον ζόφον τον αερώδες
αφού την άρπαξε, με τα άλογα την οδηγούσε, ενώ εκείνη δυνατά ιαχούσε.
Αλλά θεά κατάπαυε τον μέγαν γόον. Ούτε σου χρειάζεται,
ματαίως έτσι άπλητον να έχεις οργήν, ούτε για σένα ανάξιος
γαμβρός είναι από τους αθανάτους αυτός με τα πολλά μνήματα ο Αϊδωνεύς,
ο αδερφός και ομόσπορός σου: Επί πλέον τιμή 
του έλλαχεν, όταν ο πρώτος δασμός δια τρία μοιράστηκε.
Σε αυτούς που συγκατοικεί του έλλαχε άρχοντάς τους να είναι.