θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, July 31, 2017

Σοσιαλισμός είναι η κρατική ιδιοκτησία του ανθρώπου.

 
Καπιταλισμός είναι ιδιωτική ιδιοκτησία της περιουσίας.  Σοσιαλισμός είναι η κρατική ιδιοκτησία του ανθρώπου. Διάλεξε ένα.

capitalism is private ownership of Property socialism is state ownership of  Human beings.
  pick one