θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, July 23, 2017

Νερουλός: Η βυζαντινή Ιστορία είναι η εξουθένωσις τών Ελλήνων.


«Ή βυζαντινή Ιστορία είναι αλληλένδετος σχεδόν καί μακροτάτη σειρά πράξεων μωρών καί αισχρών βιαιοτήτων του εις τό Βυζάντιον μετεμφυτευθέντος Ρωμαϊκού Κράτους. Είναι στυλογραφία επονείδιστος της εσχάτης αθλιότητος και εξουθενώσεως τών Ελλήνων». ’Ιάκωβος Ρίζου Νερουλός, Πρόεδρος τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1841   

 "Byzantine history is a very long chain of acts of morons and a abominable brutality in the Byzantine Roman State. It is a  ultimate misery and exhaustion of the Greeks. " Iakovos Rizou Neroulos, President of the Archaeological Society, 1841