θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, July 23, 2017

Στην Ευρώπη λοιπόν..... 5.000 τζαμιά...


Στην Ευρώπη λοιπόν.....
  Στη Γαλλία, υπάρχουν ήδη πάνω από 2.500 τζαμιά, με 300 υπό κατασκευή και κλήσεις για τουλάχιστον 5.000 περισσότερα.
  Στη Γερμανία, οι Γερμανοί δεν είναι πια η πλειοψηφία στην πόλη της Φρανκφούρτης.
  Στο Λονδίνο, το πιο δημοφιλές όνομα αγοριών είναι το Μωάμεθ.

Στην Ελλάδα;

In Europe...
 In France, there are already over 2,500 mosques, with 300 under construction & calls for at least 5,000 more.
 In Germany, Germans are no longer the majority in the city of Frankfurt.
 In London, the most popular boys name is Muhammed.