θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, June 29, 2017

John F Kennedy, επτά ημέρες πριν τη δολοφονία του είπε:

 
John F Kennedy, seven days before his assassination said:
 
Επτά ημέρες πριν την δολοφονία του:
 
"Υπάρχει μία πλεκτάνη σε αυτή τη χώρα για να υποδουλώσει κάθε άνδρα, γυναίκα και παιδί. Πριν αφήσω αυτή την υψηλή και ευγενή θέση, σκοπεύω να εκθέσω αυτή την πλεκτάνη"

"There's a plot in this country to enslave every man, woman, and child.
Before I leave this high and noble office, I intend to expose this plot"