θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, June 08, 2017

Σωτάδης: Δεί γαρ παθείν.

 
eiΉ meta\ to\ maqeiΝn ou)k hΕn paqeiΝn,
aΑ deiΝ paqeiΝn,
deiΝ ga\r maqeiΝn:
eiΉ deiΝ paqeiΝn me,
kaΔn ma/qw,
tiΏ deiΝ maqeiΝn;
ou) deiΝ maqeiΝn ar' aΑ deiΝ paqeiΝn:
deiΝ ga\r paqeiΝn.