θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, June 21, 2017

Η ενσυνείδητη πρόσκληση του Αλαρίχου από την χριστιανική ηγεσία

  

Η προέλαση του Αλαρίχου δεν ήταν εισβολή, όπως προσπαθούν κάποιοι "κακολογητές" να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, όσον καί αν το επιθυμούν.
Αντιθέτως, ήταν ενσυνείδητη πρόσκληση του Αλαρίχου από την χριστιανική ηγεσία, για την είσοδο του στην Ελληνική ή άλλως πως "Ιλλυρική" χερσόνησο ή Χερσόνησο του Αίμου (= " Βαλκάνια") προς επιτέλεσιν όσων καταστροφών και σφαγών επετέλεσεν. Απ' τή απόδειξη τούτου, είναι ότι με τον θάνατο του Θεοδοσίου Α΄ του "Μεγάλου", ο επίτροπος του Αρκαδίου, ο Ρουφίνος, επιτρέπει την είσοδο των Βησιγότθων στο κράτος.