θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, June 15, 2017

Αυτοί που πιστεύουν ότι η αποχή είναι ο μόνος έλεγχος των γεννήσεων...


Αυτοί που πιστεύουν ότι η αποχή είναι ο μόνος έλεγχος των γεννήσεων, πιστεύουν επίσης ότι μια παρθένα έμεινε έγκυος.

The people who believe that abstinence is the only birth control also believe that a virgin got pregnant.