θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, June 08, 2017

Γιατί οι Η.Π.Α. δημιούργησαν μια κόλουρη πυραμίδα στη μέση του πουθενά;

 
Γιατί οι Η.Π.Α. δημιούργησαν μια κόλουρη πυραμίδα στη μέση του πουθενά;

Why Did the U.S. Build an Uncapped Pyramid in the Middle of Nowhere?
 
 
 
If you or someone you know doesn’t believe that the the New World Order is an organization that is all too real, and you think it's pure nonsense for "Conspiracy Theorists," then this article along with the interview below featuring Tom Horn is for you. The organization goes by many names: The New World Order, The Illuminati, The Bilderbergs, Freemasons, etc. For the purposes of this article, I am going to refer to them as the New World Order, but you may use whatever name you wish. They are all one in the same: The global elites that operate above the law, and have been the puppet masters of mankind for centuries.