θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, June 29, 2017

Ρόναλντ Ρήγκαν: Εάν παραιτηθούμε, θα τα χάσουμε όλα.

 
Ακόμη και μετά τον πυροβολισμό του, ο Ρόναλντ Ρήγκαν προστατεύει τη 2η τροποποίηση του Συντάγματος..
 
Η δεύτερη τροποποίηση (τροπολογία ΙΙ) του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών προστατεύει το δικαίωμα του λαού να διατηρεί και να φέρει όπλα

Even after being shot Ronald Reagan protected the 2nd Amendment..

The Second Amendment (Amendment II) to the United States Constitution protects the right of the people to keep and bear arms
 

"Το όπλο έχει ονομαστεί ο μεγάλος ισοσταθμιστής, που σημαίνει ότι ένα μικρόσωμο άτομο με όπλο είναι ίσο με ένα μεγαλόσωμο άτομο, αλλά είναι επίσης ένας μεγάλος εξισορροπιστής με άλλο τρόπο. Εξασφαλίζει ότι ο λαός είναι ίσος με την κυβέρνησή του κάθε φορά που η κυβέρνηση ξεχνά ότι είναι υπηρέτης και όχι κυρίαρχος των κυβερνώντων. Όταν οι Βρετανοί ξέχασαν ότι είχαν να αντιμετωπίσουν μια επανάσταση. Και ως αποτέλεσμα, εμείς οι Αμερικανοί έχουμε ένα Σύνταγμα. Ένα Σύνταγμα που, όπως αυτοί που το έγραψαν, καθορίστηκε πως θα κρατούσε τους ανθρώπους ελεύθερους. Εάν παραιτηθούμε από ένα μέρος από αυτό το Σύνταγμα, θα παραιτηθούμε από την ελευθερία μας και θα αυξήσουμε την πιθανότητα να τα χάσουμε όλα. "
~ Ronald Reagan
 


“The gun has been called the great equalizer, meaning that a small person with a gun is equal to a large person, but it is a great equalizer in another way, too. It insures that the people are the equal of their government whenever that government forgets that it is servant and not master of the governed. When the British forgot that they got a revolution. And, as a result, we Americans got a Constitution; a Constitution that, as those who wrote it were determined, would keep men free. If we give up part of that Constitution we give up part of our freedom and increase the chance that we will lose it all.”
~Ronald Reagan