θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, June 24, 2017

Άμυνα ενάντια στον ψυχοπαθή

 
Stefan Verstappen: Άμυνα ενάντια στον ψυχοπαθή

Η άμυνα εναντίον του Ψυχοπαθούς είναι ένα ντοκιμαντέρ απόσπασμα από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου μου.
Η Τέχνη της Αστικής Επιβίωσης.
Διδάσκει τους ανθρώπους πώς να αναγνωρίζουν και να υπερασπίζονται τον εαυτό τους από τους πιο επικίνδυνους αρπακτικούς,
ψυχοπαθείς της κοινωνίας μας.
 
 
 
Defense Against the Psychopath
Defense Against the Psychopath is a documentary excerpted from chapter one of my book; The Art of Urban Survival. Teaches people how to recognize and defend against our society's most dangerous predators, psychopaths.
 
Καθώς όλο και περισσότερες μελέτες καταδεικνύουν τη διαβρωτική επίδραση της ψυχοπάθειας στην κυβέρνηση, στη χρηματοδότηση και στις επιχειρήσεις, οι ερευνητές έχουν αρχίσει να διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε η ίδια η κοινωνία μας στην εικόνα των ψυχοπαθών. Τώρα, ένας από τους ερευνητές, ο Stefan Verstappen, μοιράζεται τις ιδέες του σχετικά με την ψυχοπάθεια στον σύγχρονο πολιτισμό. Αυτή είναι η συνέντευξη του GRTV στο Global TV Research.
 
As more and more studies demonstrating the corrosive effect of psychopathy on government, finance, and business emerge, researchers have begun to explore how our society itself has been molded in the psychopaths' image. Now, one of those researchers, Stefan Verstappen, shares his insights on psychopathy in modern culture. This is the GRTV Feature interview on Global Research TV.