θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, June 24, 2017

8 βήματα για την ανατροπή ενός έθνους και τη δημιουργία ενός σοσιαλιστικού κράτους.


Το Δόγμα του Saul Alinsky: 8 βήματα για την ανατροπή ενός έθνους
και τη δημιουργία ενός σοσιαλιστικού κράτους 

1) Υγειονομική περίθαλψη
- Ελέγξτε την υγειονομική περίθαλψη και θα ελέγχετε τους ανθρώπους

2) Φτώχεια

- Αυξήστε το επίπεδο της φτώχειας όσο το δυνατόν ψηλότερα, οι φτωχοί  είναι ευκολότεροι στον έλεγχο και δεν θα πολεμήσουν αν τους παρέχετε τα πάντα για να ζήσουν.

3) Χρέος

- Αυξήστε το χρέος σε μη βιώσιμο επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο είστε σε θέση να αυξήσετε τους φόρους και αυτό θα προκαλέσει περισσότερη φτώχεια.

4) Έλεγχος των όπλων

- Αφαιρέστε τους την ικανότητα να αμυνθούν από την κυβέρνηση. Έτσι μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αστυνομικό κράτος.

5) Πρόνοια

- Πάρτε τον έλεγχο κάθε πτυχής της ζωής τους (τρόφιμα, στέγαση και εισόδημα).

6) Εκπαίδευση

- Πάρτε τον έλεγχο του τι διαβάζουν και τι ακούν οι πολίτες - πάρτε τον έλεγχο του τι μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο.

7) Θρησκεία

- Αφαιρέστε την πίστη στους Θεούς από την κυβέρνηση και τα σχολεία.

8) Πόλεμος των τάξεων

- Διαχωρίστε τους ανθρώπους σε πλούσιους και φτωχούς. Αυτό θα προκαλέσει περισσότερη δυσαρέσκεια και θα είναι ευκολότερο να ληφθούν (Φόρος) από τους πλούσιους γα την υποστήριξη των φτωχών.

Εδώ είναι ο Ομπάμα ....1. Ελέγξτε2.Ελέγξτε3. Ελέγξτε4. Ελέγξτε5. Ελέγξτε6. Ελέγξτε7. Ελέγξτε8. ΕλέγξτεΕίναι προφανές ότι οι δημοκρατικοί επιδιώκουν το σοσιαλιστικό Obamacare με οποιοδήποτε μέσο είναι απαραίτητο.
Saul Alinsky”s Doctrine: 8 steps to topple a nation and create a socialist state

1) Healthcare — Control healthcare and you control the people
2) Poverty — Increase the Poverty level as high as possible, poor people are easier to control and will not fight back if you are providing everything for them to live.
3) Debt — Increase the debt to an unsustainable level. That way you are able to increase taxes, and this will produce more poverty.
4) Gun Control — Remove the ability to defend themselves from the Government. That way you are able to create a police state.
5) Welfare — Take control of every aspect of their lives (Food, Housing, and Income).
6) Education — Take control of what people read and listen to — take control of what children learn in school.
7) Religion — Remove the belief in the God from the Government and schools.
8) Class Warfare — Divide the people into the wealthy and the poor. This will cause more discontent and it will be easier to take (Tax) the wealthy with the support of the poor.
Here is Obama....
1. Check
2. Check
3. Check
4. Check
5. Check
6. Check
7. Check
8. Check
Obvious the democrats hanging onto socialist Obamacare by any means necessary.