θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, May 24, 2017

Ο καπιταλισμός μεταμόρφωσε ολόκληρο τον κόσμο.

 
 Ludwig von Mises
 
Η ανάπτυξη του καπιταλισμού συνίσταται σε όποιον έχει
το δικαίωμα εξυπηρέτησης του πελάτη καλύτερα ή / και πιο φθηνά.
Και αυτή η μέθοδος, αυτή η αρχή, μέσα σε ένα συγκριτικά σύντομο χρονικό διάστημα, μεταμόρφωσε ολόκληρο τον κόσμο.


Ludwig von Mises Οικονομική Πολιτική, σελ. 5


The development of capitalism consists in everyone having the right to serve the customer better and/or more cheaply.
And this method, this principle, has, within a comparatively short time, transformed the whole world.


Ludwig von Mises Economic Policy, p. 5