θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, May 27, 2017

Ο George Soros ήθελε να «καταστρέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες».


Ο George Soros δήλωσε ότι χρηματοδότησε το κίνημα του "Black Lives Matter" επειδή ήθελε να «καταστρέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες» και «η μαύρη κοινότητα είναι η πιο εύκολη στη χειραγώγηση».

George Soros said that he funded the Black Lives Matter movement because he wanted to 'bring down the United States' and 'the black community is the easiest to manipulate.'