θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, May 20, 2017

Τυφλή ληστεία: Πώς οι Fed, οι τράπεζες και η κυβέρνηση κλέβουν τα χρήματά μας.Τυφλή ληστεία: Πώς οι Fed, οι τράπεζες και η κυβέρνηση κλέβουν τα χρήματά μας.
Βιβλίο από Andreas Marquart και Philipp Bagus

Τα χρήματα δεν προέρχονται από το κράτος! Στην πραγματικότητα, κανείς δεν πιστεύει αυτή τη δήλωση. Αλλά πρέπει. Αυτό συμβαίνει επειδή η Αμερική, όπως κάθε άλλη χώρα του κόσμου, έχει ένα σύστημα γνησίων χαρτονομισμάτων, στο οποίο τα νέα χρήματα δημιουργούνται από το πουθενά. ...


Blind Robbery!: How the Fed, Banks and Government Steal Our Money
Book by Andreas Marquart and Philipp Bagus

Money does not come from the state! Actually, no one believes that statement. But they should. That is because America, like every other country in the world, has a pure paper money system, in which new money is created out of thin air. ...