θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, May 27, 2017

Είναι το CFR μέρος μιας παγκόσμιας κυβέρνησης;


Είναι το CFR μέρος μιας παγκόσμιας κυβέρνησης; Δημιουργήθηκε το 1921. Το Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων είναι μία από τις πιο σημαίνοντες οργανώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες - αλλά ποιοι είναι αυτοί; Σηκώστε το καπέλο σας και ανατρέξτε στις θεωρίες συνωμοσίας που περιβάλλουν το CFR και την κυβέρνηση ενός κόσμου.

Is the CFR part of a global government? Formed in 1921, the Council on Foreign Relations is one of the most influential organizations in the United States -- but who are they? Strap on your tinfoil hat and take a look at the conspiracy theories surrounding the CFR and one-world government.