θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, May 07, 2017

Κάποιος εφηύρε τη φράση "συνωμοσιολόγος".


Κάποιος εφηύρε τη φράση "θεωρητικός συνωμοσίας"
  Ποιος και γιατί;
  Ανακαλύφθηκε από τη CIA το 1967 για να προσπαθήσει να σταματήσει ένα "Τρένο διαφυγής".
  Τι τρένο ήταν αυτό;
  Η δολοφονία του JFK.
  Κανείς δεν πίστεψε στην ιστορία.

Someone invented the phrase "conspiracy theorist"?
 Who and why?
 It was invented by the CIA in 1967 to try to stop a runaway train.
 What runaway train was that?
 The JFK assassination.
 No one believed the story.