θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, May 06, 2017

Η κοινωνία μας διευθύνεται από ψυχοπαθείς.


Η κοινωνία μας διευθύνεται από ψυχοπαθή άτομα για παράλογους στόχους. Νομίζω ότι διοικούμεθα από μανιακούς, για μανιακούς σκοπούς και νομίζω ότι είναι πιθανόν να απομονωθώ ως τρελός, διότι εκφράζω κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το παράλογο.
John Lennon

Our society is run by insane people for insane objectives. I think we're being run by maniacs for maniacal ends and I think I'm liable to be put away as insane for expressing that. That's what's insane about it. John Lennon