θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, May 06, 2017

Ιησούς ο Τέκτων;


Ο Τέκτων ως "τεχνίτης"
Η Ελληνική λέξη που περιγράφει τον Ιησού και τον Ιωσήφ ως «ξυλουργούς» στην Καινή Διαθήκη είναι Τέκτων  (Strong's G5045), η οποία ορίζεται ως:
1) εργάτης σε ξύλο, ξυλουργός, οικοδόμος
  Α) ξυλουργός ή κατασκευαστής πλοίου.


  2) κάθε τεχνίτης ή εργάτης
  Α) Η τέχνη της ποίησης, της δημιουργίας τραγουδιών


  3) ένας σχεδιαστής, ένας οδηγός .
  Α) ένας συγγραφέας


Tekton as ‘craftsman’
The Greek word used to describe Jesus and Joseph as a “carpenter” in the New Testament is τέκτων or tekton (Strong’s G5045), which is defined as:
1) a worker in wood, a carpenter, joiner, builder
 a) a ship’s carpenter or builder
 2) any craftsman, or workman
 a) the art of poetry, maker of songs
 3) a planner, contriver, plotter
 a) an author