θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, May 26, 2017

Αθανάσιος... ο Μέγας Αποβλακωτής.

 
 

"Την πιο ολέθρια επιρροή άσκησε εδώ ο Βίος Αντωνίου του αρχαίου  πλαστογράφου Αθανασίου. Γράφτηκε γύρω στο 360 σε ελληνική γλώσσα και μεταφράστηκε σύντομα στη λατινική, έκανε θραύση σε πωλήσεις. Έγινε μάλιστα πρότυπο της ελληνικής και λατινικής λογοτεχνίας των Βίων Αγίων. Και όπως υπερηφανεύεται ο Hertling, είναι πολύ πιθανό  ο μύθος του Αντωνίου να ήταν ένα από τα μοιραία βιβλία της ανθρωπότητας  . Αφού σύμφωνα με την γνώμη του Harnack δεν επέδρασε κανένα βιβλίο πιο αποτελεσματικά στην  αποβλάκωση της Αιγύπτου, της Δυτικής Ασίας και της Ευρώπης  από όσο αυτό το απαίσιο κατασκεύασμα του Αθανασίου του "Μεγάλου", ίσως το πιο ολέθριο βιβλίο που γράφτηκε ποτέ''. 

(Ντέσνερ, Η Εγκληματική ιστορία του Χριστιανισμού, τ. 4, σελ. 39)  .