θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, May 24, 2017

Τι υπαινίσσεται η φράση «προγραμματισμένη οικονομία»;


Η σοσιαλιστική κοινότητα είναι ένας μεγάλος αυταρχικός σύλλογος στον οποίο εκδίδονται εντολές και τηρούνται. Αυτό υπαινίσσεται η φράση «προγραμματισμένη οικονομία» και «κατάργηση της αναρχίας της παραγωγής ».

Ludwig von Mises  "Σοσιαλισμός",  σ. 185


The socialist community is a great authoritarian Association in which orders are issued and obeyed. This is what is implied by the words ‘planned economy’ and the ‘abolition of the anarchy of production’.


Ludwig von Mises "Socialism", p. 185