θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, May 12, 2017

Η εξέγερση αυξάνεται κατά της μουσουλμανικής κατήχησης στα σχολεία.

 


Η εξέγερση αυξάνεται κατά της μουσουλμανικής κατήχησης στα σχολεία.

«Σε ποιο σημείο αποφασίσατε ότι ήταν καλό να διδάξετε τα παιδιά μου το Ισλάμ;»

Rebellion grows against Muslim indoctrination in schools
'At what point did you decide that it was OK to teach my children about Islam?'

Read more at http://www.wnd.com/2017/05/rebellion-grows-against-muslim-indoctrination-in-schools/#vL51M8AmZyx8uQdJ.99