θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, May 06, 2017

Ο "Ιησούς Χριστός" ήταν μια μυθική συλλογή από φανταστικούς χαρακτήρες.

 
 
Ο "Ιησούς Χριστός" ήταν μια μυθική συλλογή όλο και περισσότερο ιστοριοποιημένη, και όχι το αντίστροφο. Οι επιστολές είναι αναμφισβήτητα μεταγενέστερα και ψευδοεπιγραφικά γραπτά, που αντικατόπτριζαν αυτό που συνέβαινε κατά τον δεύτερο αιώνα, το οποίο στην πραγματικότητα έγινε όταν ο Χριστιανισμός άρχισε να διαμορφώνεται, επειδή δεν βασιζόταν σε ένα ιστορικό άτομο που έζησε τον προηγούμενο αιώνα. Οι "ιερές" επιστολές με τις «προειδοποιήσεις» τους ενάντια στους «αντιχριστιανούς» που λένε ότι ο Χριστός δεν είχε έρθει κατά σάρκα, χρησιμεύουν ως απόδειξη αυτής της πρώιμης μυθικής προέλευσης του Χριστιανισμού.

Jesus Christ was a mythical compilation increasingly historicized, not the other way around. These epistles are undoubtedly later and pseudepigraphical writings, reflecting what was happening during the second century, which, in reality, is when Christianity began to take shape, because it was not based on a historical person who lived during the previous century. The Johannine epistles with their “warnings” against the “anti-Christs” who say Christ had not come in the flesh serve as evidence of this early mythical origin of Christianity.