θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, May 29, 2017

Μπορείτε να ονομάσετε τα αγόρια που βρίσκονται σε αυτή τη φωτογραφία;


John F. Kennedy, Joseph P Kennedy Junior, Ted Kennedy, Bobby Kennedy

Μπορείτε να ονομάσετε τα αγόρια που βρίσκονται σε αυτή τη φωτογραφία; Θα εκπλαγείτε να μάθετε ποιοι είναι και τι ρόλο έπαιξαν στις ΗΠΑ. Στην πραγματικότητα, δεν ξέρετε ποιοι είναι. Ποτέ δεν πίστευα ότι όλα αυτά τα χρόνια πως κάποιοι ίσως φοβούνταν μήπως καταλάβω ποιοι είναι.  Ξέρω όμως και είμαι βέβαιος ότι δεν είναι ευχάριστο για αυτούς.
Αν είστε εξοικειωμένοι με τη δουλειά μου, τότε ξέρετε ότι το άτομο που είναι γνωστό ως ο Χίτλερ Κέρμιτ Ρούζβελτ. Κέρμιτ είναι γιος του Teddy Roosevelt, είχε άλλα τρία αγόρια, τους αδελφούς Κέρμιτ . Ένας από αυτούς τους αδελφούς ο Quentin Ρούσβελτ ειπώθηκε πως έχει πεθάνει στην ηλικία των 19 ετών σε αεροπορικό δυστύχημα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό είναι ένα ψέμα. Στην πραγματικότητα, γνωρίζουμε πως ο Quentin είναι το πρόσωπο που στα βιβλία της ιστορίας μας είναι γνωστό ως Πρέσκοτ Μπους. Επίσης ο Prescott είναι ο Joseph P. Kennedy ο πρεσβύτερος, και ότι η περαιτέρω θα μπει αργότερα σε αυτή την ιστορία. Αλλά, όπως ο Πρέσκοτ Μπους, ο Quentin είχε πολλά παιδιά τα τρία από αυτά τα παιδιά στέκονται σε αυτή τη φωτογραφία αυτού του νεαρού που είναι μπροστά του Χίτλερ, είναι από τον αδελφό του Teddy Roosevelt τον Elliott Roosevelt που ακριβώς έπαιξε το ρόλο του αντιπροέδρου του Teddy, τον Taft. Και να θυμάστε όταν ο Teddy άφησε την προεδρία  ο Taft  επελέχθη από τον Teddy για να τον αντικαταστήσει. Ήταν ο μόνος πρόεδρος που δεν εξελέγη, αλλά
επελέχθη
από τον πρόεδρο, τον αδελφό του.
Τα τρία αγόρια που βλέπετε στέκεται από αριστερά προς τα δεξιά είναι οι εξής:
John F. Kennedy γνωστός και ως Τζίμι Κάρτερ, Joseph P Kennedy Junior, Ted Kennedy, Bobby Kennedy
Can you name the boys that are in this photograph? You would be surprised to know who they are and what role they played in this country. In fact, just this picture alone is their way of throwing it in your face, knowing that you don’t know who they are. They never thought that all these years some you might figure out who they are, the fact that I know I’m sure is not pleasant for them.
If you’re familiar with my work, then you know that the individual known as Hitler is Kermit Roosevelt. Kermit being Teddy Roosevelt’s son, had three other boys, Kermit’s brothers. One of those brothers Quentin Roosevelt was said to have died at the age of 19 in a plane crash during World War I. This is a lie. In fact, we know that Quentin is the person in our history books known as Prescott Bush. Prescott is also Joseph P Kennedy senior, and that we will get into further later in this story. But as Prescott Bush, Quentin had several children three of those children are standing in this photograph the young one that is in front of Hitler, is from Teddy Roosevelt’s brother Elliott Roosevelt who just so you know plays the role of Teddy’s vice president Taft. And remember when Teddy left office Taft was handpicked by Teddy to replace them. He was the only president that was never elected to office but selected by the president before him his brother.
The three boys that you see standing from left to right are as follows;
John F. Kennedy a.k.a. Jimmy Carter