θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, May 16, 2017

Πολιτικός της Τσεχικής Δημοκρατίας : Η Δύση θα πρέπει να συντρίψει το Ισλάμ ... για να επιζήσει.

Η Δικηγόρος και βουλευτής της Τσεχίας Klára Samková.
 
Πολιτικός της Τσεχικής Δημοκρατίας : Η Δύση θα πρέπει να συντρίψει το Ισλάμ ... για να επιζήσει.
Czech Republic Politician: The West Will Have to Crush Islam...to Survive


This courageous woman truly understand the complete nature of Islam. By its very nature, it cannot co-exist with any other belief system--religious, legal or political. Period
Will there ever be an Islamic reformation that will bring it into the modern world?
Carrying the Torch of Freedom for Her People…

by, James Delingpole

Islam is a “criminal” ideology which deserves to be ranked with “Nazism, fascism and communism,” is “incompatible with the principles of European law” and, like its totalitarian predecessors, must inevitably be defeated.
So argues Czech lawyer, activist and politician Klára Samková in a hard hitting lecture she delivered earlier this week in the Czech Parliament to an audience including (some rather bemused) ambassadors from Muslim countries – including the Turkish ambassador who, with several others, walked out half way through.

Her speech (link beneath this article) is well worth reading because it addresses issues almost never aired in polite circles in Western democracies, which find it convenient to dismiss them as extremist or Islamophobic or needlessly inflammatory.

Is Islam compatible with Western democracy? Is it capable of reform? Can this end happily?
Samková’s prognosis, on all three counts, is bleak.
The problem with Islam, she argues, is that it’s not so much a religion as a “totalitarian system of governance.” Unlike Christianity, Hinduism, Buddhism, Taoism or Shintoism, the religious aspect is secondary to the legal one.

The law is an intrinsic and inseparable part of the Islamic ideology. It constitutes the core of the content of Islam while the rules claimed to be religious or ethical are just secondary and marginal components of the ideology. From the viewpoint of Islam, the concept of religion as a private, intimate matter of an individual is absolutely unacceptable. However, that’s exactly the principle on which today’s Christianity and the civilizations derived from it rely. It’s the private relationship of an individual towards God which is more or less mediated by one of the churches. Even those members of our civilization realm who consider themselves atheists, i.e. those who claim not to believe in God, automatically extract their attitudes to life from the Christian traditions while these traditions take the form of either folklore or cultural automatisms which makes them share the generally accepted spirit of Europe and both Americas. Again, it’s necessary to remind ourselves that this view is not only unacceptable for Islam but it is also denounced and explicitly named as a crime. Islam rejects the individual conception of faith in God and in a totalitarian way, it forbids all doubts about itself.
It is, she goes on, a belief system based on an extremely regressive, joyless view of the world.
Islam doesn’t share the Enlightenment’s idea of the social progress associated with the future. According to Islam, the good times have already taken place – in the era of Prophet Mohammed. The best things that could have been done have already been done, the best thing that could have been written has already been written, namely the Quran.
Rather than working with the world – as Judaism and Christianity, or at least the civilizations that have arisen from them do – Islam is filled with hatred for it.


Judaism, Christianity, and the civilization that arose from them have surpassed this unjustifiable skepticism, this contempt of people for themselves. At the same moment, Islam remained a stillborn infant of gnosis, deformed into a monstrously mutated desire to blend with the Universe again, into a retarded obsessively psychopathic paranoiac vision about the exceptional nature of one’s own path towards the reunification of the essence of one’s devotee with God.
Cruelly, this means that Muslims are not brought closer to but further away from God.
This faulty conception also gives rise to the idea penetrating all of Islam about the identification of matter with evil and the contempt for our civilization which is considered materialistic, and therefore intrinsically evil and clashing with God. It’s a genuine tragedy of the Muslims themselves that they have eternally closed their journey to God by pursuing this dead end.
Its vision of humanity is grim and riddled with self hatred.
Depression, perishing, the absence of faith in the human and his irreplaceable value, skepticism towards the dignity of every human being regardless of his characteristics such as religion, social status, sex, and nationality, that’s what characterizes Islam. Islam has rejected philosophy as we know it, as a possibility of a critical and rational view into the nature of reality.

Which probably explains why Islam isn’t big on either human rights – or scientific progress.

This attitude is also preventing Muslims from thinking about the questions on human freedom, dignity, the role of a person and the state, and – paradoxically – also the questions about God which became, within the Euro-American civilization context, an inherent component of the schemes of thought pursued by top scientists – astrophysicists, mathematicians, biologists, who are touching the very foundations of the Universe and therefore the essence of God by their research. However, Muslims are forever forbidden to gain any direct contact with God which they lost at the moment of Prophet Mohammed’s death. How immensely desperate their life must be when it’s essentially just the waiting for death.
Unfortunately, Islam doesn’t want to be miserable on its own. It wants to take the rest of the world down with it.
Islam doesn’t respect development, progress, and humanity. In its despair, it is attempting to take the rest of the mankind with it because from the Islamic viewpoint, the rest of the world is futile, useless, and unclean.
This doesn’t make for a particularly cosy relationship with Western liberal democracy. But most politicians and lawmakers, not least in the European Union, are in denial about this.
Islam and its Sharia law is incompatible with the principles of the European law, especially with the rights enumerated in the 1950 European Convention on Human Rights (and Freedoms). How is it possible that our law experts don’t see this conflict? How is possible that they remain silent?

Muslims have got very good at exploiting what they perceive as weakness in the West’s liberal values.
Islam likes to hide behind the religious mask [for] its permanent, deliberate, and purposeful abuse of the Euro-American legal system and values that the civilizations built upon the Judeo-Christian foundations have converged to. There’s nothing better or more efficient than to abuse the value system of one’s enemy, especially when I don’t share that system. And that’s exactly how Islam behaves. It wants to be protected according to our tradition which it exploits in this way, while it is not willing to behave reciprocally. It relies on our traditions, it claims that the traditions are important, while behind the scenes, it is laughing at us and our system of values.

Should we be afraid of Islam? (FULL SPEECH)


http://realisticobserver.blogspot.gr/2016/05/czech-republic-politician-west-will.html#.WRtPsuvyjIU