θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, May 06, 2017

Η τρομακτική σύνδεση μεταξύ της γύρης και του Αστέρος του θανάτου.


Η τρομακτική σύνδεση μεταξύ της γύρης και του Αστέρος του θανάτου.

Η γύρη είναι μια λεπτή κιτρινωπή σκόνη που μεταφέρεται από το φυτό σε φυτό από τον άνεμο, από πουλιά, από έντομα ή από άλλα ζώα. Η εξάπλωση της γύρης συμβάλλει στην γονιμοποίηση των φυτών και μπορεί να σημαίνει δυστυχία για τους πάσχοντες από εποχιακές αλλεργίες.

The Terrifying Connection Between Pollen and the Death Star

Pollen is a fine yellowish powder that is transported from plant to plant by the wind, by birds, by insects or by other animals. The spread of pollen helps to fertilize plants — and can mean misery for seasonal allergy sufferers.