θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, May 27, 2017

Διδάξτε στα παιδιά σας πώς να επιβιώνουν.


Ήρθε σε μένα σε μια στιγμή απόλυτης σαφήνειας - Οι δυνάμεις που τα ελέγχουν όλα - οι υπερ-πλούσιοι αποφάσισαν ότι ήρθε η ώρα για να θανατώσουν το κοπάδι.
  Διχασμός στα πάντα.
  Φυλή ενάντια σε
Φυλή.
  Θρησκεία εναντίον θρησκείας.
  Εθνικιστές εναντίον Παγκοσμιοποιητών.

  Διδάξτε στα παιδιά σας πώς να επιβιώνουν.

 
It came to me in a moment of complete clarity - The powers that control everything - the uber wealthy have decided it's time to cull the herd
 Make everything divisive
 Race against Race
 Religion against Religion
 Nationalist against Globalist

 Teach your kids how to fight, shoot, evade & survive