θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, May 01, 2017

Ο πραγματικός περιβαλλοντολόγος καθαρίζει τις βρωμιες τους!



Ο πραγματικός περιβαλλοντολόγος που έλαβε μέρος στην πορεία για το κλίμα ήταν ο φτωχός αυτός κύριος που έπρεπε να καθαρίσει ότι άφησαν αυτοί που έφυγαν
 
The REAL environmentalist who took part in the Climate March was the poor guy who had to clean up when they left