θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, May 07, 2017

Η Κατασκευασμένη Εφεύρεση των Beatles από το Ινστιτούτο Tavistock.

The Beatles:  Butcher Cover
Χαρούμενοι διαμελιστές βρεφών.
 
 
Η Κατασκευασμένη Εφεύρεση των Beatles, των Stones, των Grateful Dead και η Γέννηση του Rock n 'Roll από το Ινστιτούτο Tavistock. Μια εταιρία ιησουιτών.
  "Το γεγονός ότι οι " The Beatles " είχαν τη μουσική τους και τους στίχους τους γραμμένους από τον Theo Adorno ήταν κρυμμένο από την κοινή γνώμη."
John Coleman, πρώην πράκτορας του MI6.

The Manufactured Invention of the Beatles, Stones, Grateful Dead and the Birth of Rock n’ Roll by the Tavistock Institute; A Jesuit Corporation.
 “The fact that “The Beatles” had their music and lyrics written for them by Theo Adorno was concealed from public view.”

John Coleman, former MI6 agent.

Πηγή:
https://tabublog.com/2015/12/26/the-manufactured-invention-of-the-beatles-stones-grateful-dead-and-the-birth-of-rock-n-roll-by-the-tavistock-institute-a-jesuit-corporation/