θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, May 20, 2017

Γιατί η Ιταλία κάνει αυτούς τους 12 εμβολιασμούς υποχρεωτικούς για τα παιδιά;

The Italian government has made 12 vaccinations mandatory children before they enroll for state-run schools -
Representative photoShah Marai/AFP
 
The twelve conditions for which children need to be vaccinated are – polio, diphtheria, tetanus, hepatitis B, haemophilus influenzae B, meningitis B, meningitis C, measles, mumps, rubella, whooping cough and chickenpox.
 
Γιατί η Ιταλία κάνει αυτούς τους 12 εμβολιασμούς υποχρεωτικούς για τα παιδιά;
 
Why is Italy making these 12 vaccinations compulsory for children?