θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, April 30, 2017

No Medical School compares (in shame) with the Medical School of Aristotle University of Thessaloniki

 
No Medical School compares (in shame) with the Medical School of Aristotle University of Thessaloniki.

Καμμία Ιατρική σχολή δεν συγκρίνεται (σε αίσχος) με την Ιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 
 
 
 Ankara University School of Medicine


 
One of the five medical Universities in Bulgaria,
was established in 1974
 
 
One of the five medical Universities in Bulgaria.
 
 
 Polytechnic University, Tirana
 
 
University of Medicine in Belgrade