θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, April 01, 2017

Ηλεκτρονική μεταφορά οφέλους (EBT); Είναι καιρός να βρείς δουλειά.


Ηλεκτρονική μεταφορά οφέλους (EBT) είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα που επιτρέπει στις κρατικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας την έκδοση οφελών μέσω μίας μαγνητικά κωδικοποιημένης κάρτας πληρωμής.

Χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες

Electronic benefit transfer (EBT) is an electronic system that allows state welfare departments to issue benefits via a magnetically encoded payment card, used in the United States.