θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, April 01, 2017

Η ατιμία της Clodia Metelli και η ταύτιση της με την Λεσβία ποιήτρια Σαπφώ.

                     Catullus at Lesbia's Sir Lawrence Alma-Tadema    Date: 1865     

Η ατιμία της Clodia Metelli και η ταύτιση της με την Λεσβία Σαπφώ.

Η Clodia Metelli απέκτησε περαιτέρω φήμη από την ποίηση του Κάτουλλου, έναν ακόμη άνδρα με τον οποίο λέγεται ότι είχε ερωτική σχέση. Ένας από τους μεγαλύτερους Ρωμαίους ποιητές όλων των εποχών, ο Κάτουλλος έγραψε ποιήματα που εναλλάξ λατρεύουν και δυσφημούν μια γυναίκα που ονομάζετο Λεσβία «Lesbia», το οποίο ήταν προφανώς ένα ψευδώνυμο της Clodia Metelli.

Clodia’s reputation gained further notoriety from the poetry of Catullus, another man with whom she is said to have had an affair.  One of the greatest Roman poets of all time, Catullus wrote poems that alternately adored and defamed a woman named “Lesbia,” which was evidently a pseudonym for Clodia Metelli.
 
Ο ποιητής Κάτουλλος έγραψε πολλά ποιήματα αγάπης για μια συχνά άπιστη γυναίκα που ονομάζετο Λεσβία (Lesbia) που εντοπίζονται στα μέσα του δεύτερου αιώνα μ.Χ. από τον συγγραφέα Απουλήιο (Απολογία 10) ως «Clodia». Η πρακτική αυτή της αντικατάστασης πραγματικών ονομάτων με ονόματα  ιδίας μετρικής αξίας, ήταν συχνή στη Λατινική ποίηση της εποχής εκείνης. Στη σύγχρονη εποχή, η ταύτιση της Λεσβίας "Lesbia" με την Κλωδία Μέτελλι, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην απεικόνισή της από τον Κικέρωνα και συνήθως αντιμετωπίζεται ως αποδεκτό γεγονός, παρά τις κατά καιρούς αμφισβητήσεις. [7]Η κυρίαρχη άποψη, ωστόσο, ταυτίζει την Κλωδία με την Lesbia κυρίως βάσει του Κάτουλλου 79,1 - 2: [8] "Ο Λέσβιος (Lesbius) είναι όμορφος. Γιατί όχι; Και η Λεσβία (Lesbia) τον προτιμά
 
από εσένα και ολόκληρη την φυλή σου, Κάτουλλε.
 
Αλλά άφησε αυτόν τον όμορφο άνδρα και εγκατέλειψε τον Κάτουλλο μαζί με την   φυλή του,
 
αν βρεί τρία φιλιά από ανθρώπους που γνωρίζει."«Πούλχερ», η λατινική λέξη για τον «όμορφο» (βλ γραμμή 1 παραπάνω), είναι επίσης το παρατσούκλι του αδελφού της Κλωδίας, Publius Clodius Pulcher (Πούλχερ). Αυτό είναι το μόνο από τα ποιήματα Κάτουλλου στο οποίο εμφανίζεται ένας χαρακτήρας που ονομάζεται “Lesbius”, η αρσενική μορφή του ονόματος και το Lesbia βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Οι κατηγορίες της αιμομιξίας (όπως εδώ) έναντι του αδελφού και της αδελφής εμφανίζονται επίσης στο Κικέρωνα. [9] Η ανάγνωση του ονόματος Publius Clodius Pulcher (Πούλχερ) ως «Lesbius» κάνει ένα στοιχείο του ποιήματος λογοπαίγνιο με το όνομά του. Πρόκειται  για μια ακόμη υπενθύμιση μιας από τις πολιτικές επιθέσεις του Κικέρωνα με στόχο τον Publius Clodius Pulcher .Identification with Lesbia  
The poet Catullus wrote several love poems about a frequently unfaithful woman he called Lesbia, identified in the mid-second century AD by the writer Apuleius (Apologia 10) as a "Clodia". This practice of replacing actual names with ones of identical metrical value was frequent in Latin poetry of that era. In modern times, the resulting identification of Lesbia with Clodia Metelli, based largely on her portrayal by Cicero, is usually treated as accepted fact, despite occasional challenges.[7]
The predominant view, however, identifies Clodia with Lesbia primarily on the basis of Catullus 79.1-2:[8]

 Lesbius is beautiful. Why not? And Lesbia prefers him
 to you and your whole tribe, Catullus.
 But let this beautiful man sell Catullus along with his tribe
 if he finds three kisses from people he knows.


"Pulcher", the Latin word for "beautiful" (see line 1 above), is also the cognomen of Clodia's brother, Publius Clodius Pulcher. This is the only one of Catullus' poems in which a character named "Lesbius", the masculine form of the name, appears and Lesbia is present in close proximity. Accusations of incest (as here) against the brother and sister also appear in Cicero.[9] Reading Publius Clodius Pulcher for "Lesbius" makes one element of the poem a pun on his name and another a reminder of one of the political attacks Cicero aimed at P. Clodius Pulcher.