θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, April 21, 2017

Ρωμανός ο Μελωδός. Ο μεγάλος λογοκλόπος!


 
Ο Ρωμανός δεν θεωρείτο στην αρχή
ούτε ταλαντούχος Αναγνώστης, ούτε ψάλτης.
Εάν όμως έχεις μέσον τον Πατριάρχη,
όλα γίνονται εφικτά .
 
Σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση, ο Ρωμανός δεν θεωρείτο στην αρχή ούτε ταλαντούχος Αναγνώστης ούτε ψάλτης. Ήταν όμως αγαπητός από τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης
για τη μεγάλη του ......ταπεινότητα!
 
 
 
Ο «Ακάθιστος Ύμνος» του, αποδίδει τα «νικητήρια» και
την ευγνωμοσύνη του «τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ».
 
 «Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια,
ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,
ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε.
Ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον,
ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον,
ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε».

Ο ύμνος αυτός ανήκει στην Αρχαία Ελληνική παράδοση.
Είναι ύμνος που αποδίδεται στην Αθηνά,
την κατ' εξοχήν πολεμική θεά, των Ελλήνων.
Στον πλέον αμαθή ακροατή, είναι πασιφανές πως καμμία σχέση
δεν έχει με την "Παναγία" ούτε με την λεγόμενη ..."Βυζαντινή Μουσική".

Την αποκαλεί "Νύμφη ἀνύμφευτε" που όμως ενυμφεύθη τον Ιωσήφ και μάλιστα ετεκνοποίησε.
"Νύμφη ἀνύμφευτος" και "ὑπέρμάχος στρατηγός" όμως είναι η Αθηνά.

Ποιος Έλληνας όμως τότε να τολμήσει να διαμαρτυρηθεί
για την κλοπή αυτή;

Εάν μάλιστα υπήρξε κάποιος που διαμαρτυρήθηκε,
θα επέτρεπαν τα κείμενά του να φτάσουν έως τις ημέρες μας;
 
 
 
 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΒΑΡΒΑΡΗ ΚΛΟΠΗ.

ΜΙΑ ΛΕΗΛΑΣΙΑ
 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ.